Храмът на Черната Светлина

Сатанизмът на Храм на Черната Светлината е Антикосмически и Теистичен. Принципите им са много силни и добре организирани, също така опасни за всеки обществен ред.

Аз признавам Сатаната, богът на бушуващия Хаос, за мой цар и баща, и предоставям себе си само на неговия закон - който е тотално беззаконие.

Аз вярвам в истината която отвъд всички форми, и която с една дума това, че унищожи лъжата: тази дума е Мъдрост.

Аз вярвам в боя и причината му, която е раждането на Еона на Мрака, и Аз съм следователно подготвен да жертвам моите врагове и ако е необходимо моята собствена кръв за напредъка на завръщането на Боговете на Мрака.

Аз вярвам в смелостта, силата и могъществото и следователно презирам милостта, малодушието и страха, които са оковите на старият еон, които, държат слабият поробен.

Аз вярвам в дисциплината и лоялността. За да постигнем нашата цел която е Хаос, редът най-напред царува в нашите собствени редове.

Аз вярвам във формулата на безкрайният Еон на Мрака, която е Chao ab Ordo и очаква с нетърпение разрушението на разпространения космически ред.

Аз вярвам в същността без форма и с безгранична сила, и Аз съм следователно подготвен да жертвам всичко на окървавения олтар на свобода.

Аз вярвам в Хаоса, произходът и края на всички неща, и обявявам неговия отмъстител и пратеник, Сатаната, за външния аспект на моята вътрешна сила.

Следователно Аз славя Господарят на Мрака с моето сърце и душа и чакам крайната война, победа и тържество което ще дойде.

Привет Сатана! Привет Победа! Привет Хаос!

Сатанински Афоризми

1. Бъди като върколак, кръвожаден вълк, преоблечен като човешка овца; защото само така ще можеш да ловиш свободно сред враговете си, когато успяваш да скриеш истинската си същност.

2. Едно силно действие е повече от хиляда празни думи.

3. Луцифер е нашия идеал, затова ние самите ще сме носители на революция, мъдрост и свобода.

4. В света на сънуващите будните са богове.

5. Обществото е оформено, когато достатъчно слаби хора, които са се обединили, създават закони и правила, за да се защитават от гнева на силните. Затова, направи така, че целта ти винаги да бъде обществен враг номер едно.

6. Блестящата светлина на Луцифер винаги ще бъде мрак в очите на слепите.

7. Лъжата донася комфорт на слабото, докато строгата истина освобождава и обожествява силното.

8. Използвай измама, ако трябва, но внимавай твоя собствен живот да не те измами.

9. Нека Волята ти бъде единствения закон за теб и безмилостно наказвай всяко негово нарушение.

10. Елитът никога не може да деградира в същността си и да потъне до нивото на недостойната утайка. Демокрацията следователно трябва да бъде преборвана от всички и с всички необходими средства.

11. Само чрез терор елитното малцинство може да бъде чуто чрез риданието на човешкото мнозинство.

12. Този, който е най-просветен хвърля най-тъмната сянка и така изглежда на непросветените като приносител на мрак.

13. Само нерешителните хора са ограничени от илюзиорен морал и законите на статуквото. Сатанистът, който е преодолял тези илюзии е освободен от тях и отвъд добро и зло.

14. Направи война срещу мира и се бори за самата война. Защото само в гнева на войната вълците ще бъдат отделени от страхливите овце.

15. Учете се да познавате себе си; защото само чрез познаването на вашите собствени ограничения ще се научите да преодолявате несъвършенствата си. Самопознаването следователно е единствения ключ за съвършенство.

16. Семето на познанието може да расте единствено в плодородна почва и да се полива с водата на Азот. Само тогава тъмната мъдрост може да разбие ограничаващите форми и структури и Хаосът да процъфти.

17. Чрез представяне и действане като нашите Богове на Мрака, ние можем да напреднем и да издигнем себе си до техните Тронове и да станем едно с тяхната същност.

18. С безстрашното навлизане в мрака на неизвестното ние ще намерим нашата вътрешна Луциферианска светлина.

19. Онези трудности и препятствия, които не ни убиват, само ни правят по-твърди, а най-твърдите сред нас са тези, които стоят най-близко до Сатаната.

20. Нищо не пречиства силното така добре като пролятата кръв на враговете му.

21. Във времена на мир само паразитите процъфтяват.

22. Бъдете безжалостни и без милост, унищожавайте всичко и всеки, който застава на пътя ви, защото милостта е белег на слабостта.

23. Изпълнението на Сатанинския живот е пътят по който Сатанистът умира, затова последната победа на силният е да умре в битка.

24. Нашата Воля е закон и нашият закон е Хаос.