Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check

Техом и Шеол

В този къс текст ние искаме да обясним един аспект на нашето настояще учение на Клифот, което е различно от другите традиции. Този аспект е относно името което, ние използваме за най-високата триада и първия 'Ад' на Клифот, кой съдържа на Сатариел, Хагиел и Томиел.

Обикновено, и извън от нашето течение, тази триада беше и е наречена 'Шеол', което може да е преведена като 'рова', 'гроба' или 'под земята'. Причината защо други трябва да използуват това име е тъй като те са желали да посочат това, че най-високите аспекти на Клифот действително бяха най-ниската форма на духовно слизане. Те свързаха Клифот с груб и празен материал и искаха да поставят техния Демиургски 'бог' като най-високата точка на духовна 'светлина'.

Ние, от друга страна, не виждаме смисъл в тази фалшива светлина на хилокои. За нас Клифотите са Изразена Черната Светлина и тази, която се противопоставя на космическото създаване. За нас слизането в Бездната/Даат чрез Gnosis е, следователно, вярна духовна форма на издигане и трансцендентност. Поради това ние не избираме да призовем най-високите сфери от името което ги означава като най-ниските. Обаче, това е само езотерична причината поради която ние отхвърляме използването на името Шеол и вместо това използваме Техом.

Езотеричната причина е, че този Техом, който означава 'великата бездна на първичните води (на Хаоса)', 'Дълбината' и 'Бездната', е дума производна от Вавилонското име на Дракона, Тиамат. Множественото число на Техом е Техомот (Tehomoth-дълбочини), които показват корените на тази дума още по-ясно. Това е име е езотерично свързано с Хаоса а не с про-юдейските концепции на Първоначалната Акаузална Сила.

Някой може да попита защо не призоваваме трите гореизказани форми и отвъд Томиел това име вместо него, като Тоху, Боху и Часек биха били по-добре пригодени към концепцията на Триадата на Хаоса. Добре, те са в езотеричен смисъл Неизразената Триада на Хаоса, или в някои контексти дори разглеждани като сочещ надолу триъгълник на Черната Светлина. Това е в действителност причината защо ние призоваваме техните три изразени аспекта на Дървото на Смъртта/Даат „Техом“.

Томиел, Хагиел и Сатариел са аспекти на Тоху (Безформен/Хаос), Боху (Пустота) и Часек (Мрак).

Тоху (Безформен Хаос) е изразен чрез Томиел, който има числото Две (2=1+1=11= Хаос) и е управляван от Двете Коронясани Глави/Двуглавия Дракон/Близнаците на Бога/Томитан. Сатаната и Молох тук са Боговете на Хаос и същността на Двойствения Пламък на Тоху, и са следователно най-трансцеденталните аспекти на Тъмните Богове.

Боху (Пустота) е изразен чрез Чагиел, който стои за отсъствието на демиургичен логос. Символите и следователно се свързва с мълчание и пустота. Тук Белзебут действия като Противник на Бог, или като Единственият Който Мълчи Думата на Бога ('бог' тук се позовава на Демиурга YHVH) и стои за да изрази отсъствието на космическия причинен закон и желание да се формира и създава.

Часек (Мрак) е изразен чрез Сатариел, които стои за този, който е вън от лъжливата светлина на Сефиротичното съществуване и следователно скрито във Външния Мрак. Тук Луцифудж Рофокал (Този Който Отбягва Светлината) прогонва илюзиите установени от лъжливата 'светлина' на създателя и вместо това установява пречистващия мрак осветен от Черната Светлина. Сатариел става по този начин клифота на Скрития Мрак, който е точката на влизане в седемте по-ниски клифоти на Външното Дърво на Даат.

Поради всички тези асоциации между Трите Воала на Анти-Съществуване/Три Тъмни Воала Пред Сатана и клифотичната триадата на Сатариел, Хагиел и Сатариел, ние който следваме 218 Поток сме избирали за име на първия Ад 'Техом', вместо 'Шеол', във връзка с по-добро усещане и обхващане на неговата трансцедентална и хаотична същност и подчертаване на неговите връзки на Техомотичната Триада на Черна Светлина.

TOTBL -218