Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check

Танинсам Лилит и Танин'ивер

Танинсам е името на Лилит (Тъмната Майка Лилит) в нейния драконов или офитичен (ophitic) аспект. Под името Танинсам тя е отровната "Драконова Змия" и е представена, като най-древната манифестация на Лилит , която е свързана с Майката на Нощната Страна, Ситра Ахра. Името Танинсам я свързва също със змията на мъдростта, чиято отрова изгаря всички илюзии на космическото съществуване.

Танин=Дракон=Крокодил=Змия и Сам (от персийки Samm)=Отрова също идентифицират, като женската част на Самаел, чието име означава "Отровата на Бог" или "Богът от Отрова" , който е офитичния аспект на Сатаната-Луцифер, когато е манифестиран като змията на Дървото Даат. Танинсам е аспектът на драконовата "старуха" на Лилит и е централната сила на тъмната мощ, извиквана при клифотични посвещения. Защото нейната отрова е тази, която трябва да бъде изпита за да бъде унищожено "дневното" космическо его, подсилвайки Ариманската Сатанинска Сянка, която е скритото "Себе-Си".

Отровата на Танинсам е еликсира, който унищожава това което е слабо за да направи път за забранената истина, гнозис и сила на Тъмната Страна. Храмът на Черната Светлина представя Танинсам, като носителя на Гнозисът на Азерате, който е гнозисът на Единадесетия Гневен Хаос.

В противостояние на някои други традиции, връзката на Sam/Samm със слепота не съществува в нашето течение. Някой хора бъркат Танинсам с Танин'ивер, която е "Сляпата Змииска Сила". Танин'ивер означава Сляп Дракон а Танин-сам, Отровен Дракон и е още нещо.

Танин'ивер е силата, която напълно събудена ще донесе съюзяването на Танинсам-Лилит и Самаел-Сатан, донасяйки победата на нощната страна.

Това е което Яхве искаше да възпрепядства, чрез заслепяването на Дракона с неговата космическа "светлина".

Като кундалини , която стои навита в чакрата Муладхара, Танин'ивер е също заслепен или спящ. Но когато е събуден и подсилен с Черния Пламък на змията, Танин'ивер се изкачва през портите докъто неговото око се отвори в сверата Айна (тази свера е в нашата традиция наречена "Abaddon", като окото на Унищожителя е отворено тук. )Когато някога заслепеното змииско око е отворено чрез гнозиса на черната светлина, Танин'ивер се съюзява отдоло с Лилит и отгоре със Сатаната, концентрира нощните сили и следователно манифестира клифотската Самарасая която ние наричаме Азерате (Единайсето-главия Дракон).

Така че Танинсам и Танин'ивер са две различни сили, които са с равна огромна важност във великата работа, която цели да отвори пътеките отвътре и отвън към черната светлина.

Източник:Temple of the Black Light