Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check

Самоинициация

Целта на следващия ритуал е да отвори вътрешната тъмна врата, водеща в акаузалното (т.е. извънвремевото и извънпространственото/ хаотическо) измерение.

0. Провъзгласете следното:

"В името на Луцифер, аз паля черния огън и призовавам тъмните богове!"

После запалете олтарната свещ.

1. Ритуалът традиционно започва с активизирането на четирите призоваващи пентаграми на четирите трона.

После съсредоточено гледайте огъня на свещта и се концентрирайте във вътрешния черен пламък, призоваващата жар и размишлявайте за причините, поради които искате да отворите вътрешната врата, водеща вътре във вашия черен пламък/ дух.

2. Провъзгласете: "Ad majorem Azerate Gloriam!"

Порежете след това средния пръст на лявата си ръка и с кръвта си нарисувайте акаузалният сигил на къс предварително очистена и ароматизирана хартия.

На обратната страна на Хартията нарисувайте с кръв сигила на черния пламък и после напишете своето магическо име.

С остатъка от кръвта отбележете своето трето око/ окото на Абаддон и произнесете:

Окото на Танинивер се отваря!

"Taniniver Liftoach Nia!"

Запалете благовония в чест на боговете на мрака, разположете после хартията със сигила над благовонието и напевно произнесете следното:

Моята непоколебима воля е в нощта да отворя забравена врата, водеща в тъмните измерения на хаоса! Моята воля e в името на безименните богове да отворя вътрешната сияеща врата, водеща отвъд пределите на ограничения космос! По моя собствена воля, аз вървя напред, към олтара на безумието и пълната свобода, за да обърна ключа в последните врати на мрака! Аз се отвръщам от слабият бог и сляпата маса, вървящи по пътя на дясната ръка и засилвам връзката, която през целият ми живот ще ме води, свързвайки се в едно с външния вечен пламък, който е Луцифер! Аз избирам, в името на Луцифер, пътят в мрака не неизвестното, за да намеря моята самосъздадена и вътрешна светлина! В мен спи черния дракон, моята най-висша цел е да пробудя тази безсмъртна и божествена сила, която от векове е била в покой в дълбините на бездната на душата ми! Затова аз разкъсвам в нощта демиургските окови, които държат дракона окован, с надежда за това, че аз ще мога с моят вътрешен черен пламък да призова огън, който може да събуди спящия и по такъв начин да събудя себе си от съня, който е моят живот! В името на боговете на мрака и съгласно моята свободна и истинска воля, аз установявам с кръв и огън вечният договор, отварящ вътрешната сияеща врата правещ ме истински син/ дъщеря на бушуващия хаос !

3. Запалете сигила на огъня на черната свещ и визуализирайте в димът появата на зловещи и демонични образи. Опитайте се да вдъхнете повече дим, доколкото това е възможно. После произнесете следното:

"Както моята кръв изгаря в огъня, така и моята душа да изгори черния пламък! Както моята жизнена сила се съединява с огъня, така и моят дух да се съедини с боговете на мрака! Моето пътуване по зловещия път, който ме води към вечната свобода в хаоса, започва! Моята воля е закон и моят закон е Хаос!

Слава на Луцифер ( х7)

4. Медитирайте на живата тъмнина, която се намира вътре във вас и знайте, че вътрешната врата в царството на тъмните богове сега се отваря.

5. Завършете ритуала по традиционния начин и провъзгласете:

"Слава на Луцифер! Слава на Беелзебут!

Слава на Белиал! Слава на Левиатан!

Слава на Хаоса!"

Акаузалният сигил:

Сигила на Черния пламък: