Противоположно възприемане

В рамките на Драконовския Сетианизъм живота се разделя на две основни части. Първата част е естествена, предварително създадена и подредена от космоса с предварително определени част, които са спрени от развитие. Тази част, която не е в хармония с магьосника, обикновено се казва, че е в хармония с Озирис, "правилата на Хор" и космическата тирания, чиято богиня е Маат.

Маат представлява стагнация, отсъствие на всякакво развитие, ограничена структура. В това ограничение и други са създадени за да съществуват ( РА ). Маат трябва да има привърженици, които се намират в ограничената структура и са щастливи, като не нарушават космическата схема и закони, т. е. , да се спуснат по течението и да се чувстват удовлетворени, когато живота им се ръководи от космическата съдба. По този начин продължава същото повторение, което не води до нищо различно от това, което вече е известно. Поради това да се противопостави, пътя на Драконовския Сетианизъм и неговата форма на живот е вечно преследвана.

Втората основна част на съществуване е тази, която магьосникът разбира като пътя на Сетианизма, вечен, възприеман в рязък контраст с физическата ограничена форма на съществуване. Събуждането (Ставайки Ксепер, Xeper) и съзнателното освобождаване от предварително диктуваните условия се започва борба за правото на самостоятелност, в съответствие с истината на магията и желанието. Изворът на това желание е собственото творение, свободно от всички окови и слабости, които ни свързват с космическото създаване, с това, което не е в хармония с терминът, описван в най-тъмната традиция, като "Khem Sedjet". Khem Sedjet означава Черен Пламък на египетски и недвусмислено се свързва с властта, мъдростта и свободата.

Това желание за власт, което не е от космическа перспектива, води директно в неизвестната, прочистваща тъмнина. Поради това, възприемането НЕ в хармония с Маат надминава оковите и вместо това, се издига до хармония с движещата сила Исфет, която е анти-космически импулс. Исфет е външния аспект на вътрешния Черен Пламък, и обикновено представлява нашия Бог, пример за подражание и сила, Сет.

Настройте се в хармония с неестествения Бог, който с тъмните си хаотични енергии води до еволюция и развитие, в съответствие с тези сили създава и разрушава, без да се взема под внимание разрушаването (или не) на закони и структури. Настройте се в хармония с нестихващото желание, което отказва покорността пред ограничението и търси свободата, и границата на превишаване и вечност, водеща до обожествяване. Направи така, че силата да се превърне в синоним на пътя на Сетианизма и неговата алхимическа формула.

Тази езотерична алхимия ще превърне мястото в нещо благородно, ще трансформира човека в Бог и космоса в Хаос, така че да позволи осъществяването на напълно неограничен план и време. Космосът е от космоса и на космоса, и ще загине, но Хаоса е, и Хаос за винаги ще бъде. Затова Xeper-I-Set, а след това Xeper-I-Apep.

Бог е този, който преминава отвъд космоса и се превръща в част от неограниченото бъдеще и вечност на Хаоса.

Xeper-I-Khem Sedjet.