Пентаграмен ритуал

1. Магьосникът застава пред олтара, разположен в южната част на ритуалното място, докосва своето чело с ритуалния кинжал, който държи в дясната си ръка и извиква: "Азерате!"

2. Магьосникът насочва острието на кинжала на своята гръд и извиква: "Луцифер!"

3. Магьосникът насочва кинжалът на слабините си и извиква: "Белиал!"

4. Магьосникът насочва острието на кинжала на лявото си рамо и извиква: "Беелзебут!"

5. Магьосникът насочва острието на кинжала, за да докосне дясното си рамо и извиква: "Левиатан!"

6. Магьосникът скръства ръцете си на гърдите и извиква: "Слава на Хаоса!"

7. Магьосникът поема дълбоко въздух и после издишва целия въздух, едновременно вибрирайки думата на силата: "Хаосатанас!"

8. Магьосникът чертае червената призоваваща пентаграма на огъня пред олтара, едновременно вибрира: "Луцифер!"

9. После магьосникът се обръща към трона на Беелзебут, който е разположен на изток и чертае във въздуха жълтата призоваваща пентаграма на въздуха и едновременно вибрира: "Беелзебут!"

10. Магьосникът се обръща към трона на Белиал, разположен на Север и чертае във въздуха черна призоваваща пентаграма на земята и едновременно вибрира: "Белиал!"

11. Магът се обръща към трона на Левиатан, разположен на запад и чертае във въздуха синята призоваваща пентаграма на водата, едновременно вибрира: "Левиатан!"

12. Накрая, магьосникът се връща обратно на олтара и със затворени очи силно визуализира четири блестящи пентаграми около себе си. Едновременно с това извиква:

"Пред мен Луцифер! От ляво Беелзебут! Зад мен Белиал! В дясно Левиатан! Около мен сияят четирите пентаграми, символизиращи четирите черни трона!"

После магьосникът чертае с кинжала си черната призоваваща пентаграма на духа и извиква:

"И в моята душа сияе вечния огън на хаоса! Тъмните сили са с мен! Слава на Хаоса!"

13. Магьосникът отваря очите си, докосва челото си с ритуалния нож и извиква:

"Слава на Азерате!"

После той докосва с острието на кинжала гърдите/сърцето си и извиква:

"Слава на Луцифер!"

После магьосникът докосва с острието на кинжала слабините си и извиква:

"Слава на Белиал!"

След това магьосникът докосва с острието на кинжала си лявото си рамо и извиква:

"Слава на Беелзебут!"

После магьосникът докосва с острието на кинжала си дясното си рамо и извиква:

"Слава на Левиатан!"

Магьосникът скръства ръцете си на гърдите и извиква:

"Слава на Хаоса!"

"Магьосникът поема дълбоко въздух и после той издиша целия въздух, като едновременно с това вибрира:

"Хаосатанас!"

Тогава може да започне основния ритуал!