Олтарът и петте принципни магически оръжия

Олтарът може да бъде дървена маса, която е била ритуално прочистена и в нея да бъдат вписани съответните знаци и сигили. На олтара обикновенно се поставя кърпа, която е маркирана със знаците в хармония с работата. Олтарната кърпа може да бъде черна без никакви знаци. Тук, на този олтар се държат петте принципни оръжия, които представляват елементите на нощната страна и клифотските сили на Черните Тронове. Петте оръжия или инструменти на нашата работа са следните:

1. Пентаграма

Елемент земя/Манифистация/Психическа и съзнателна плоскост

Кръгъл глинен или дървен диск в който е вписана петлъчната звезда или в някои случаи кръст, който символизира манифистацията на всички на психическо ниво. Това представлява манифистацията и манифестора на магическата воля и на този пентаграм се поставят символи, които индивида иска или се нуждае да манифистира в психическо или съзнателно ниво на съществуване. Пентаграма също се използва като щит и един вид основа върху, която да бъдат построени различните работи. Пентаграма е осветена в името на Белиал и заредена с неговата формула:

Agileath Tiddehmos Tlyfos Belial !

2. Бокала

Елемент вода и кръв/Емоционална енергия/Прана-Астрална Плоскост

Най-добрия материал за този инструмент е сребро, но други материали също могат да бъдат използвани. Бокала е портата към астралното и граала на онейричния гнозис, често представлява утробата на Лилит или устата на Левиатан. Бокала е магическо оръжие на гадаене, вдъхновение, инвокиране и е главния инструмент за насочване и получаване различни течения на енергия. Бокала е утробата уплодена от волята и силите които насочват чрез други оръжия и/или силите на тъмни богове и богини. Бокала е осветен в името на Левиатан и Лилит и е зареден с формулата на Дракона:

Tohum Tehom Theli Than Leviathan Tanin'iver Taninsam!

3. Палката

Елемент въздух/Ментална енергия и силата на ума/Менталната плоскост

Клонка от трънка е най-добрия материал за нашите работи, но друг вид дървен материал също може да се използва. Клонката трябва да бъде смазана и боядисана според разбиранията и волята на индивида. Tози инструмент е усилвател на силата на ума и инструмент за насочване и контролиране на чужди и собствени мисли. Палката също се използва за работа върху менталната тишина и медитация. Менталната сила вътре и извън ума е управлявана от този интрумент, който често е използван за гадаене и телепатия. Палката е осветена в името на Беелзебут и заредена с неговата формула:

Vibarlal Dendas Tnasod Beelzebuth!

4. Камата

Елемент огън/Душевен огън и магическа воля/Духовната плоскост

Стоманата е най-добрия метал за този интрумент/оръжие и трябва да бъде Кама не нож. Двустранното устрие е много важно и най-добрата форма за камата е змийската или "Крис" формата. Това е оръжието на духовно осветяване и сила, но също и на разделение и унищожение, и е използван за работи които целят да премахнат това което стои на пътя на А-космическото произлизане. Камата е горящата стомана на богът Ковач , на създаването и символа на Огъня на Духа, който може да бъде използван за оформянето на свят в хармония със сатанинската воля. Този инструмент е свързан с дълбоки мистерии и скрития Гнозис на Огнената Змия. Камата е осветена в името на Луцифер и заредена с неговата формула:

Lylusay Tateros Volt Sids Lucifer!

5. Черната Свещ

Елемент дух/черен пламък/Азот (Аzoth)-Същността на Хаоса отвътре и отвън

Огромна черна свещ която е осветена и в която са вписани съответните символи , подправена с масло и/или други течности и билки , представлява петият елемент на нашата работа. Този инструмент е външния аспект на вътрешния пламък и вътрешния аспект на външната Черна Светлина на Тъмната Страна. Пламъкът й е свързан с пламъка на Луцифер и анти-космическия импулс на Нощната страна. За да се запали този огън се стои пред Тъмните Богове събуждайки магическото Себе-си в ритуалния контекст. Олтарната свещ е осветена в името на Азерате и заредена с тяхната формула:

Vedar Gal-Tiekals Somdus Azerate!

Заедно с гореспоменатите принципни оръжия други инструменти може и ще бъдат нужни за да се практикува изкуството. Някои от вторичните инструменти на нашата работа са:

+Кандилница(за тамяна)

+Кибритени клечки

+ Въглен(за да се запали тамяна)

+Метална купа ( за горене на перганенти, сигили, изображения и тнт)

+Звънец(за привикване на духовете)

+Книга(с празни страници)

+Мастило и перо

+Връв(използвана за работа с лигатура, очертаване на триъгълник и "Нот" магия)

+Свещници(за вторичите свещи използвани в други работи)

+Черно огледало(прозорец към другите измерения)

+Стилус, острие за писане (за вписване)

+Тебешир(за очертаване на знаци и сигили)

+Моделираща Глина(за създаване на талисмани и други оформяния на магическата воля)

Източник:Temple of the Black Light