Малко разяснение

Луцифер е Сатаната.

При много "сатанински традиции" се започва с това че Луцифер и Сатаната са две разделени сили които се свързват с напълно различни принципи,елементи и понятия.

В този къс текст ще бъде представен гнозисът по този проблем и ще бъде обяснено защо,според традициите на течението 218, гореспоменатите идеи за това че Луцифер и Сатаната за две различни сили са грешни.

В Храма на Черната Светлина Луцифер и Сатаната са използвани, като форми, описания и пресентации на една и съща същност. Нашето разбиране е, че има разлика между оказването на думите "Луцифер" и "Сатана", като форми, описания и вярвания, че те са истинските имена на това, което представляват. Това е така, защото нашата традиция заявява, че древните тъмни богове са безименни и са над случайното разбиране и това че формите които са им придадени от хората, са просто форми, а не нещо което трябва да бъде разглеждано като същност и значение.

За да се фокусира нашата съзнателност, да се свърже към нашите безсъзнателни умове и да се установи връзка със същността и самите тъмни богове, трябва да проникнем в скритото сърце на тъмнината и да изследваме бетонния ефект, че тези сили на Черна Светлина притежават нас, и целия свят. След като сме идентифицирали, почувствали и разбрали на по-ниско интуитивно ниво, сме разбрали съответните ефекти, че тези а-космически сили притежават духовната, менталната и астрална плоскост на съществуване можем да използваме думи и символи, за да разберем по-лесно техните трансцедентни ядра. Само на това ниво Безименните могат да бъдат наименувани. Защото за да се наименува духовна сила в езотеричен контекст е същото като да се опитваш да наименуваш и опишеш, най-точните качества на много думи с една, това е вътрешната същност и сумата на силата й, както е разбрана от ограничения ум.

Колкото по-велика сила или принцип се опитваме да разбираме, толкова повече думи, имена и символи ще са нужни за да бъде описана. По същия начин имената и символите на сила действат като връзка между нашият съзнателен ум, и силите които са предназначени да описват, колкото повече абстрактни символи (звукови и линейни сигили) са използвани като инструменти или ключове, които да отворят портите на несъзнателния ум, толкова повече скрити и безформени същности на тези нощни еманации.

Луцифер и Сатана са две думи, които за нас описват различни аспекти, на една и съща духовна сила. Думата Луцифер означава Носител на Светлина и описва функцията на a-космическите сили, които носят подаръци на забранена мъдрост, просветление, интелект, въображение и гнозис. Луцифер в езотеричния контекст е тайния невидим черен пламък (Първото слънце/Сина на черната светлина), който изгаря до пепел и разгражда всички илюзии, събуждайки и подсилвайки вътрешния черен пламък, като отваря Всичко виждащото око на Себе си.

Луцифер е антитезата на демиургическата лъжа и е силата, която според Митос (Mythos) е дарил на мъжа и жената плода от дървото Даат (дървото на мъдростта) следователно им дава възможност да обърнат гръб на бога тиранин, от материалния космос и да вървят по пътеката към Себебожествеността и свободата. Луцифер в този контекст е анти-космическия Прометей, който носи забранения пламък от боговете (Черната Светлина) на тези, които чрез собствената си пневматична природа могат да го разберат и да освети за тях скритата пътека към аказуалността и вечната сила отвъд оковите на ограниченото глинено-родено его.

Луцифер е "Огненосецът", който с a-космическата светлина на Деус Абсконтидус въздига пламъците на духа и събужда елитната форма от илюзиорния сън на живота,смъртта и прераждането и така действа като противникът на подтискащият оригинален ред на Kосмоса. Огненосецът следователно е този, който разделя елита на a-космическите богове, които са вкусили от плодовете на забраненото знание, гнозис, от бездуховните маси и силата която прави Огнено-родения в живите порти на Черната Светлина.

Луцифер е следователно антитезата и враг на ограничителните стагниращи структури на космоса и вечен противник на силите,които се целят да ограничат вечното и свободно произлизане на безформения Азот. Заради всички гореспоменати мнения за природата на a-космическата сила, която свързахме към формата на Луцифер, трябва да е ясно, че този носител на Забранена Светлина е буквално същата същност, която се отнася за Обвинителя и Противника наречен Сатана. Защото Луцифер трябва да действа просветляващо върху съществуващата тъмнина и за да донесе истината бърво трябва да унищожи лъжата. За това природата и ефекта на Луцифер го превръщат в Сатана чрез начина как трябва да действа като антитеза на врага, космоса, лъжата.

Сатана означава противник, опонент и обвинител. Сатаната и Луцифер следователно не са две отделни сили, бога, принципи а една и съща същност на Духовния Огърн (Южния Трон). Думата Луцифер описва ефекта на нашия баща върху тези от нас, които вървят по пътеката на лявата ръка и са в хармония с неговия тъмния гнозис, докъто Сатана е думата която описва реакцията на нашия баща срещу тези които опетняват a-космическата истина и са вярващо заслепени роби на демиурга, които вървят по пътеката на дясната ръка ("правилната страна") на Бялата Светлина.

Поради този гнозис за истинската природа на Луцифер-Сатана, името/думата Луцифер често се използва по време на тези ритуали, които имат за цел да привикат благословиите и осветяването от Черната Светлина, докъто думата/името Сатана е по-често изричана и извиквана за по противникови и унищожителни контексти. Но и двете имена представляват точно една и съща същност, погледната от две различни перспективи. Луцифер-Сатана е външният вечен Черен Огън, чието отражение в микрокосмоса гори в нас под формата на Черния Огън на Духа.

Луцифер-Сатана са само две от многото думи/имена използвани в Сатанинско/Луциферианската традиция свързани с първородния на Черната светлина. Няколко примера на други форми използвани в други пантеони на тъмни традиции, които представляват същата осветяваща противникова сила, която свързваме с Луцифер-Сатана са: Кингу, Апеп, Сет, Тифон, Ариман, Ангра, Майню, Шейтан, Сърт, Локи, Ексу Майорал, Самаел, Лотан, Диаболус, Прометей и Азерате, която е дума свързана с пълнотата на анти-космическата сила на нощната страна.

Преди да могат да бъдат използвани някои от гореспоменатите думи/имена за да се установи контакт със същността, която нашия храм свързва с формата на Луцифер-Сатана, техните скрити значения първо трябва да бъдат разбрани и интернализирани от начинаещия. Защото нашата истина е тази, че всички имена споменати в този текст представляват различни нива на една и съща сила на нашия Бог, първородният син на Черната Светлина!

Слава Луцифер-Сатана!

Източник:Temple of the Black Light