Луцифер - господарят на Южния трон

Луцифер е гневният император на хаоса и вечния аспект на вътрешния и външен черен пламък. Луцифер е хаотичния носител на светлина, горд със своята тъмнина,нанася изгаряния върху всички илюзиорни форми, подчертавайки основите на скритата същност.

Луцифер е носител на гнозис и развитие, унищожаване на стагнацията, слабостта и простото, ограничено мислене. Луцифер е най-доброжелателния аспект на Сатаната, който със своята светлина осветява пътя на силните, показвайки им посоката към свободата и божествената сила извън границите на творението. Той е един с блестящата тъмнина, анти-теза на ослепителната подвеждаща светлина, той изгаря бедните и недостойни. Луцифер е яростното огнено око на хаоса, което вижда през лъжите на Демиурга, и с аказуалния си Черен Пламък унищожава и предотвратява от манифестация всички космически илюзии, избирайки вечен и неограничен потенциал.

Луцифер е господарят на хаос-кулата, чиито южна порта се отваря по сатанинската традиция на нощта на "Задушница",31-ви Октомври.Сатанистът се обръща към кулата на Луцифер по време на ритуалите, предназначени да въвеждат мъдрост, истина и просветление, чрез насочването на прочистващия Луцифериански черен пламък и откриването на портите към вътрешния черен пламък. Енергията на кулата на Луцифер може да бъде използвана в ритуали, предназначени за подсилването на физическите и психически сили на магьосника, придобиване на духовна сила, способност на доминиране, манипулация и контрол над цялата околна среда.

Луциферианската кула е първообразна представителка на Прометейско/Сатанинската жажда за забранени знания, за това има възможност сатаниста да използва невидимата светлина по-дълбоко в тайните на левия път, унищожавайки страховитите космичеки данъци, които стесняват самостоятелно неизвестната тъмнина. Това ще стане възможно само чрез обединяване на вътрешния черен пламък външния му аспект, които кулата на Луцифер представлява, като по този начин осигурява на сатаниста аказуално съществуване след смъртта и място сред тъмните Богове!

Ритуалите, които са предназначени за насочване на енергия към кулата на Луцифер могат да започнат със следната кратка инвокация.