Инвокация на Луцифер

Инвокация на Белиал

Инвокация на Левиатан

Инвокация на Беелзебут

Самоинициация

Инвокация 333

Инвокация на единадесетте ъгъла

Пентаграмен ритуал

Черния обред на Хеката

Олтара на петте магически принципа