Левиатан - Господар на Западния трон

Величественият и вдъхновяващ дракон Левиатан е господарят на разгневените и бушуващи океани на Хаоса и е следователно един от първоначалните представители на разрушаващите сили на аказуалното. Левиатан може да е подобен Ороборос пробуден, който не се движи към опашката си и, като резултат, разбива затворения кръг и прави десетте единадесет. Левиатан има от някои бива идентифициран като разгневен аспект на Тад Екам - драконова-сила спомената в Риг Веда и въплъщава офическата проява на акосмическия мрак на безформения Хаос.

Левиатан е силна част от същността отвъд ограничените форми на това, което се е проявило отвъд космоса и е антитезата на всеки ред, форми, закони и ограничение на структури. Левиатан е също така Тъмния Бог на вечното, парадоксалното, ставащия и носителя на безформената и несвързана Ur-същност. Левиатан, също така наречения Тели (Theli), е Господарят на бездънните морета на Разгневения Хаос които през отварянето на единадесетте тъмни врати ще прелеят и удавят цялото сефиротично създаване с разрушаващите вълни на горчивите води на Sitra Ahra. Левиатан е следователно една от анти--космическите бог форми и се асоциира с възстановяването на първоначалната аказуалност и приносител на пан-диментен безпорядък.

Левиатан, чийто женският аспект или съответствие понякога е асоцииран с Танинсам Лилит, е също така владетел на Западна Кула на Хаоса чийто врати според тайните науки са отворени през 'Валпургиевата нощ' на 30-ти Април. Анти-космическият магьосник се обръща към 'Хаосефирната Кула' на Левиатан в онези хаос-гностични работи, които целят в отварянето на тъмните портали и канализирането на дисхармонични аказуални теченията в казуалното владение. Еманациите на Хаосиферната Кула са също така използвани за много черни магически ритуали с намерението на създаване внезапна и разрушаваща промяна, объркване на неприятеля, причиняване на лудост и разпространение на паника.

Теченията на Хаосефир също така играят централна роля за езотерични работи които имат целта на пробуждане едновременно и вътрешните и външните аспекти на пневмантичната Сила на Дракона и така дарява на магьосника властта да превиши ограниченията на космоса и да стане като част от динамичната и вечно развиваща се сила на Хаоса. Кулата на Левиатан и трона са фокусните точки и източници на власт за много хаос-гностични работи и много силна връзка с безформената и не-създадена тъмна същност на и вътрешният и външния Черен Пламък.

Ритуалите които, имат за цел да канализират тъмните потоци на Хаосефирната Кула и Трона на Левиатан могат да започнат със следната кратка инвокация.