Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check

Инвокация на Левиатан

"Vedar-Gal Tiekals Somdus Azerate!

Desurpur Kajp Gidupp Leviathan!

Tohu Tehom Theli Than Leviathan Tanin'iver Taninsam!

В името на Азерате, единадесетоглавия и коронясан дракон на Sitra Ahra, Аз N.N. приветствам Кулата на Хаосифер !

В името на Азерате, аз Приветствам великата и ужасяваща Драконова кула чийто анти--космически мрак е монумент в честа на Хаоса който беше и отново ще бъде!

Чрез властта на мъртвия дракон, който скоро ще възкръсне и който съединява единадесетте в едно и да преобръща всички форми в безформеност, Аз N.N. приветствам Западната Кула на Разгневения Хаос и призовавам на силите на тъмните аказуални морета!

Гордо и в името на Азерате, Аз коленича пред Драконовата Кула на Левиатан, чийто жив мрак и демонични сенки ме даряват с властта да призова Древните и да отворя широко заключените врати на Sitra Ahra, царството на моите анти-космически Богове!

В името на Азерате, Аз N.N. приветствам Кулата на Хаосифер, която е западната точка на достъп да пан-диментната Пра-същност на първоначалния Азот, която след смъртта от моята каузална форма ще допусне моя дух да влезе в единадесетократния поток на Нощната страна!

Tohu Tehom Theli Than Leviathan Tanin'iver Taninsam! (x11)

Привет Левиатан!

Привет Азерате"!