Инвокация на Белиал

"Vedar-Gal Tiekals Somdus Azerate!

Aggileath Tidehmus Tlyfos Belial!

В името на Азерат аз приветствам северната кула на Хаоса, която ми дава сила да осъществя най-черните и разрушителни ритуали, даващи ми възможност, с моята воля да помоля смъртоносните сили да унищожат всички недостойни врагове! Аз коленича в името на Азерате пред кулата на Мортифер, чиито зловещи енергийни потоци са източник на омраза, война, злоба и смърт, създаващи черна аура, бавно задушаваща Демиурга и неговите създания до смърт!

В името на Азерат призовавам името на Мортиферторнет, символ на смъртоносна сила, която ми дава кураж да унищожа всичи слабости, които стоят на пътя ми и мощ да убия всички космически илюзии, които объркват сетивата ми а така и духа ми!

Слава на Мортифер!

Слава на Азерате!