Инвокация на Беелзебут

"Vedar-Gal Tiekals Somdus Azerate!

Vibarlal Dendas Tnasod Beelzebuth!

В името на Азерате, единадесетоглавия и коронясан дракон на Sitra Ahra, Аз, N.N., приветствам Кулата на Нихилифер!

В името на Азерате, Аз приветствам черната изчезваща кула на Нихилифер, чиято власт разрушава всички неща в Не-Нещо и остава на тяхното място чистотата на първоначалната пустота!

Аз призовавам и приветствам Краля на Източния Черен Трон на Скритата Светлина на Несътворението, и викам силите, които ще пречистят моят ум и тишина от бърборенето на личността, така, че Аз да мога да бъда дарен с гнозиса, който донесох от беззвучните песни на Алогоса.

Гордо и в името на Азерате, Аз коленича пред Нихилифер, Кулата на Беелзебут, чийто ветрове на смърт и тишина ще ме дарят с най-дълбокото разбиране на истината и могъществото и славата, които са скрити в Празнотата на вечното Не-Мислене на разгневената пустота!

В името на Азерате, Аз, N.N., приветсвам Кулата на Нихилифер, която е източната точка за достъп до разгневения Боху, изразен като анти-логос на пречещия на лъжливата светлина на сътворение!

Аз викам пищящата тишина на гладната Пустота Недействително да излезе напред и да убие слабия ум на личността, който че стои на пътя на моето Само-Ставане, така, че Аз да бъда пресъздаден в съответствие съц Сатанинската Воля на Черния Пламък в Черната Светлина и отвъд!

Vibarlal Dendas Tnasod Beelzebuth! (x11)

Привтет, Белзебут!

Привет Азерат!