Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check

Инвокация на Луцифер

"Vedar Gal Tiekals Somdus Azerate!

Lylusay Tateros Volt Sids Lucifer, разрушител на всички форми, в името на Азерате, аз (трите имена) приветствам Луциферианската кула! В името на Азерат възхвалявам мощността на кулата на Луцифер, изпълнена с черен пламък осветяващ със знание и мъдрост, който затъмнява и унищожава демиургическата стягаща фълшива светлина! Аз хваля южната кула на Хаоса, която представлява истина,просветление и аказуално безсмъртие! Аз коленича в името на Азерат пред кулата на Луцифер, чиято мощност може да подсили сатанинския огън горящ в дълбините на душата ми,за да гори по-силно от всякога, и за да изгори всичката мръсотия,която отслабва духа ми и пречи на анти-космическото ми бъдеще! Поздравявам в името на Азерат, Луциферианската кула, символ на светлината носеща суверенитет и мощността на пречистващите пламъци, които ми дават кураж, сила и духовна мощ за да мога най-добре да служа на тъмните богове и моята собствена воля!

Слава на Луцифер!

Слава на Азерате!