Инвокация на единадесетте ъгъла

Zazas Zazas Nasatanada Zazas! (x11)

От първия ъгъл Аз призовавам Всепоглъщащия Пламък, гладният пламък горящ пред най-високия трон на бездната и пречистващите огньове на Разгневения Хаос! Аз призовавам Молох!

Привет, Молох!

От втория ъгъл Аз призовавам буреносните ветрове на небитието, крилата на смъртта и Предвестника на Крещящата Тишина! Аз призовавам Беелзебут!

Привет, Белзебут!

От третия ъгъл Аз призовавам Живия Мрак, разкриващия всички скрити съкровища на Нощната страна и угасяващия Последната Светлина на Сътворението! Аз призовавам Луцуфудж Рофокал!

Привет, Луцифудж Рофокал!

От четвъртия ъгъл Аз призовавам кръвопроливащия, най-високия принципал на ума превишаващия лудостта и отварящия на Окото на Абадон! Аз призовавам Астарот!

Привет, Астарот!

От петия ъгъл Аз призовавам тъмните огньове на демоничната страст, неизбежната сила на Божествения Акосмически Гняв и пламтящия меч на Сатаната! Аз призовавам Асмодеус!

Привет, Асмодеус!

От шестия ъгъл Аз призовавам волята на неограничената власт, божеството на вътрешния тъмен пламък и Растящия Звяр на Последния Апокалипсис! Аз призовавам Белфегор!

Привет, Белфегор!

От седмия ъгъл Аз присовавам екстаза на войната, носителя на смърт на всичко което, затруднявам беззаконното ставане на Скритата Същност и Господаря на Вечните Завоевания! Аз призовавам Баал!

Привет, Баал!

От осмия ъгъл Аз призовавам анти-космическата отрова на Неизвестния Бог, пробуждащия Вътршения Черния Пламък и гордия господар на забранена алхимия! Аз призовавам Адрамелех!

Привет Адрамелех!

От деветия ъгъл Аз призовавам най-вътрешната същност на най-черните страсти, неродената Драконова Майката на Кралството на Нощната страна и прекрасната императрица на греховните кошмари и на всички нощни терори! Аз призовавам Лилит!

Привет, Лилит!

От десетия ъгъл Аз призовавам пагубната магия на Нахемот, клифотичните аказуални потоци на черната земя и господарката на всички сатанински омагьосвания! Аз призовавам Наама!

Привет, Наама!

От единадесетия ъгъл Аз призовавам Безформеният , който е маскиран с безчислени форми, първият израз на Черната Светлина ентронирана на Дървото на Смъртта и разрушителя на всички сефиротични илюзии! Аз призовавам Сатаната!

Привет, Сатана!

От отвъд единадесетте ъгли и извън тъмния портал, Аз зова пълнотата на Разгневения Хаос, който ще оформи еонът в съответствие с моята сатанинска воля и ще инициира крайното изчистване на Деня на Гнева! Аз призовавам Азерате!

Привет Азерате!

Vedar-Gal Tiekals Somdus Azerate! (x11)

TOTBL - 218