Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check

 

 

Сайта е предназначен за всички, които искат да получат информация относно Храмът на Черната Светлина (Temple of the Black Light) и Мизантропския Луцефериански Орден (Misantropic Luciferian Order). Материалите в този сайт са взети от вече не съществуващи www.templeoftheblacklight.com.

Идеологията води началото си от 1995г. тогава е основан Мизантропския Луцефириански Орден. Родината на култа е Швеция. По късно Мизантропския Луцефириански Орден прераства в Храм на Черната Светлина.

В култа на почит е Хаоса, като баща на всеки порядък. Изключителна почит се отдава на числото 218, което е числото на Хаоса.

Идеологията на култа се състои в търсене на просветление, чрез почитане на черния пламък на Луцифер, който носи познанието и чрез изучаване на древните тъмни гностични култове. Целта на това учение е да синтезира познанията за всички тъмни култове в едно. Това е пътя за намиране на окултните ключове и отключване на портата за идващата нова тъмна ера. Членовете на култа вярват, че хората от днешното общество не са достойни да населяват Земята. За това светът трябва да бъде унищожен и създаден отново. По законите на всемогъщия Хаос.

 

Tweet