Liber Azerate - в превод на Руски език

Част от оригиналната информация от сваления вече сайт на Temple of the Black light