Белиал - Господарят на Северния трон

Белиал е най-кръвожадният и страховит от всички тъмни господари. В древните източници е описано как той е този, който води битка с космическите легиони в последната Война (Деня на Гнева, Махапралая), която ще изгори космоса до пепел.

Белиал е богът на унищожението и царските войни, които разпространяват омраза, страх и смърт сред слабите, и същевременно носят сила, власт, способност за победа в битката и защита срещу стагнацията и стягащите енергии на илюзиорната светлина, на този който носи вътрешния пламък на Хаоса.

Белиал е неизвестният бог на насилието и кървавите революции отключващи развитие, което води обратно към създаването на Хаоса. Белиал не Ноксифер, който носи тъмнина на слепите, неинформирани за светлината на Луцифер, и които са били жертви на Демиургическата космическа тирания.

Белиал е господаря на северната кула на Хаоса, чиито порти, по сатанинската традиция, се отварят в нощта на Зимното Слънцестоене, 22-ри Декември. Сатанистът се обръща към "Мортиферторнет", както се нарича устройството на кулата на Белиал в езотеричната традиция, за осъществяването на най-мрачните ритуали, свързани с разпространението на омраза, болка, война и смърт. Енергийните източници на Мортифер служат за премахването на недостойните, които са достатъчно слепи да попречат на анти-космическото бъдеще на сатаниста, докато магьосника също използва енергийните източници на Мортиферторнет в ритуали, който са предназначени за ускоряването на зимуващата фаза на текущия Еон, за по-бързо започване на Деня на Гнева.

Силита на Мортиферторнет могат да бъдат използвани за създаване на глобална промяна, като започването на война или унищожаването на собствените слабости, които пречат на практикуващия и неговата сатанинска съдба. Мортиферторнет е сянката на кулата на Луцифер, поради това тя е най-информирана, хвърляйки най-тъмните сенки Мортиферторнет представлява най-разрушителните аспекти на яростния Хаос.

Ритуалите предназначени за насочване на енергия към Мортиферторнет могат да започнат със следната кратка ,инвокация.