Беелзебут – Господарят на Източния трон

Беелзебут е носителя на буреносните ветрове на еволюцията които унищожават всичко, което не се покланя на Тъмните Богове. Той е също така „Противник“ (Гхагиел) който, с неговите разрушителни течения, постоянно бори конструктивните импулси на космоса и разбива законите и застоялите структури на сефиротичните областти.

Беелзебут, който е също така наречен Господарят на Мухите, е клифотичната сила, която поглъща труповете и гниещите черупки на старите и победени космически еони и обитава зад чистата празнота, която е отсъствието на формираните и ограничени елементи.

Беелзебут е също така, според Четирите системи за Черните Тронове, господарят на клифотичните сенки на менталния план, и е следователно монарха на анти-космическия свят на необвързаното и чистото семе на Алогос. Пред трона на Беелзебут ветровете на пустотата разкъсват на парчета всяка същност на ограничаваща форма, докато издигат това, което е наистина на същността на Акосмическия Нероден Дух на пандиментността отвъд, която е Хаос.

Беелзебут е, според Сатанинската традиция, също така Господарят на Източната Кула на Разгневения Хаос, чийто порти са е най-добре отворени на 'Лятно Слънцестоене' (21-ви Юни), когато тъмните течения на Трона на Мухата са използвани да се противопоставят на растящите космически приливи и отливи.

Сатанистът се обръща с лице към Кулата на Нихилифер, което е името на Кулата на Беелзебут в езотеричната традиция, по време на черната магическа и медитативна работа, която има за цел да дари виждания и сили на тъмната красота и безгранична мощ на безупречната чистота на Боху/Нихил, който е извора на Духа на Беелзебут.

Силите на Кулата Нихилифер също така могат да се използват да изтрият и разрушат умственото програмиране на личността и всичките насилени етични и морални ограничения и стойности които, че архоничния свят на човека е поставил в съзнателния ум на лъжливия 'аз'. Тези клифотични течения на също така могат да бъдат използвани да създадат безразличие към светските желания и жадувания на родения от пръст човек, и могат да създадат плодороднa празнота в която семето на Същността в сянка може да покълне.

Канализирането на черните потоци на Кулата Нихилифер е също така част от процеса на убийството на причинената (каузлана) личност (его) и преизграждането на повече издиганто, необвързано и силно съзнание което позволява контакт/взаимодействие с Акаузалната Същност и така също така прави възможна реализацията на Сатанинската Воля.

Кулата Нихилифер е като 'сянка' на Кулата Хаосифер и представлява гладната и вечна пустота на Празнотата, тишината на Алогоса, небитието и най-негативните форми на анти-съществуването спечелено от Разгневения Хаос.

Ритуалите, които имат за цел канализирането на черните буреносни ветрове на Кулата Нихилифер и Трона на Беелзебут могат да започнат с кратка инвокация.