Човекът на Сет

Богът в него е Сет.

Той е този, който унищожава сърцето в Съдбовния Ден.

Ако пие бира, той я пие, за да предизвика свади и смут.

Червеното в бялото на неговите очи е знака на неговия бог.

Той е този, който пие това, което презира.

Той е обичан от жените, заради величието си , с което ги обича.

Въпреки, че е от кралска кръв, той се разхожда сред обикновените хора.

Той няма да слезе на запад, а вместо това ще броди в пустините на Юг.

Като едно със създанията на червения пясък ще върви до своя бог.

Той пие бира, за да предизвика разруха и конфликт.

Той ще вземе бойни оръжия и ще убие неприятелите си без милост.

Той не ще прави разлика между омъжената жена и курвата.

Всеки човек, който му се противопостави, ще блъсне в челюстите на смъртта.

Кланета се вдигат от него и той е поставен между демоните на подземния свят.

Неговия бог е Сет.

Червеното в очите му е от този бог.

Той няма да бъде съден в Залата на Съда, защото сърцето му принадлежи на неговия собствен бог и затова той е извън възмездие и наказание.

Той е един от 72-мата на Сет.

Червения Бог се наслаждава на неговите дела на престъпления и кръвопролития.

Той върви по стъпките на своя бог и е прокълнат и от хората, и от боговете.

Той е човек на Сет. “

Из „Книга на Сънищата“ от XIX династия.