Черния обред на Хеката

Този ритуал се извършва през нощта на 31-ви Октомври или друга подходяща нощ и има за цел да евокира Тъмната Богиня, Хеката, насочвайки нейните най-зловещи енергии към манифестацията на вътрешни и външни промени, в съответствие с нейните колективни воля и желание на нейния благословен механизъм.

Правилното място за ритуала трябва да бъде избрано предварително от Жрицата на Хеката, което трябва да бъде естествена точка на навлизане на тъмните сили. Сравнително голяма яма за огън трябва да бъде изкопана в средата на избраното за ритуала място, достатъчно дърва трябва да бъдат събрани и поставени вътре за да се използват за запалване и поддържане на свят огън, който ще гори силно през цялата нощ по време на ритуалните действия. Най-доброто дърво за запалване на огън за Хеката е от мъртвите клони на ТИС, върба и кипарисово дърво. Пламъците на ямата по време на ритуала ще действат, като централна фокусна точка и следователно е важно огъня да се поддържа силен и умерен, като неговите пламъци въплъщават в себе си някои от енергиите които са евокирани.

Единадесет прозрачно-кварцови кристала трябва да бъдат наредени в кръг около ямата за да се подсилят и концентрират астралните течения които са насочени надоло и хтоничните сили , които са насочени нагоре по време на Извикването на Хеката.

Ритуалът започва, когато всеки участник запали факлата в лявата си ръка и образуват кръг около централната яма. След тихо съзерцаване на тяхната предстояща работа, жрицата дава знак на всички да пристъпят напред към ямата и с помощта на горящите си факли, запалват централния огън на Хеката. Когато огъня гори всички участници се връщат на предишните си места.

Жрицата напълно отваря ритуала с първото удряне на камбаната, която държи в дясната си ръка , с всяко удряне, един по един, кварцовите кристали са наредени около ямата, докъто тя вътрешно инвокира титаничните сили на Хаоса. След това удря камбаната девет пъти насочвайки волята си към установяване на вътрешна връзка с Богинята и възкликва:

"В безмълвното име на вътрешния и външен Хаос, ние пропъждаме силите на ограничената светлина и инвокираме силите на Божествена Безкрайна Нощ и привикваме напред духовете на гневната тъмнина! Ние, които служим на безименните сили от отвъд космическите бариери, сме тук, в тази благословена нощ, готови да отворим забравените и забранени порти и ще вземем от тъмната сила, която ще ни помогне да пре-оформим илюзиите на този свят, които от слепите са наречени реалност, в съответствие с нашата Божествена Воля ! Ние, които сме живите порти към външния Хаос, който с всичките си поглъщащи пламъци носи унищожение и прераждане заедно, сме готови да извикаме нашата Тъмна Майка, Хеката, която в името на нейната наслада ще подсили нашата тъмна магия и сила на волята !"

Жрицата оставя камбаната на земята и взема камата си. Тя се обръща към западните предели и изписва, с пламъците на камата си, инвокиращия пентаграм на западния трон с полумесеца на угасналата луна в средата си и вибрира три пъти :

"E-Ka-Te ! "

Когато това е направено всички участници вдигат факлите си към небето и възкликват:

"Trinsofia Hekate ! " (x9)

Жрицата тогава забива камата си в земята пред мястото на, което стои и изнася напред бокала на възлиянието, предлагащ смеска от червено вино и тъмен мед. Тя пристъпва към ямата където излива съдържанието на бокала докъто изрича:

"Gorgo, Mormo, Empusa, Lemures, Lamiae, Medusa ! " (x9)

Тогава се връща на първоначалното си място и извиква Тъмната богиня със следните думи на инвокация:

"Хтонична Хеката, събуди се от своя сън и насочи напред твоята сянка и тъмна светлина над нас, които сме твои верни деца!Събуди се О, ти, която си тъмното отражение на душата на света и с твоята прочистваща и гладна тъмнина прегърни ни, които служат искрено на всички твои страсти и беззаконни желания!

Ние те инвокираме, умоляваме и хвалим, Хтонична Хеката, богиня на подземния свят и всички черни фази на Luna.

Слава Хеката ! "

Всички участници възкликват:

"Слава Хеката ! "

Жрицата вдига факлата в лявата си ръка и изговаря следните думи на инвокация:

"О ти, която си кралицата на най-тъмната нощ , ние които служим на Черната Светлина на Божествено Величие те хвалим ! Хеката, красива майка на забранената магия, запали сега огньовете на мъдрост и надежда в тъмните души на твоите верни деца и с твоите хтонични пламъци освети кръстопътите на живота и смъртта! Кралица, носителка на факлата, нека твоята тъмна светлина блести напред и води нашите стъпки в твоята зловеща пътека, която ние без страх защитаваме за твоята слава и лична победа! Нека твоите всевиждащи очи погледнат дълбоко в душите ни, О велика, Фосфорна Хеката и виж че ние в себе си носим ключовете към твоята трансцедентална сила към която ти си портата ! Силна Хеката, о Ти незавладяема богиньо, дари ни със силата да реализираме всички наши тъмни сънища и благослови, твоите малко избрани с вечната ти мощ ! Нека портите които черния Цербер пази се отворят широко и ни позволят да преминем през Прочистването на Черния Пламък, който ще ни дари със тайния камък на твоята мистерия! Propylaia Hekate, ти които пазиш скритите мистерии на Хаоса и Древната Нощ , нека сега дисхармоничните еманации на твоята менструация ни измият, ние които през всичките си минали животи сме носили твоите скрити искрици вътре в себе си и забързай нашата алхимична екзалтация и трансформация ! Хеката, о коронована господарка на тъмнината, чуй сега инвокациите на твоите уважавани деца и с черния пламък на твоята факла ни прочисти от всички слабости и ограничения на този свят и ни дари с благодата на твоята сила и безкрайна мощ ! Отвори широко портите към твоето жилище, което е в тъмнината отвъд светлината на съзнателния ум и нека се спуснем надоло към твоята яма на бездънна мъдрост и следователно ни издигни към най-високия трон !

Хеката! Хеката! Хеката!

Бъди сега с нас, О, велика Триморфна и с пламъците на твоите страсти и силата на твоята огнена магия запали Отровните стрели на нашата истинска Воля, която ни е в твое име сме прицелили в сърцето на най-тъмните си желания ! "

Един от участниците, който е бил избран предварително довежда черното куче, което преди началото на ритуала е било завързано аз дърво близко до мястото. Жрицата на Хеката избира един от участниците в името на честта на даване на живота на животното , като жертвопринушение за богинята. Избрания е дарен с жертвопринушителната кама и чака сигнала на жрицата преди убийството на черното животно, виещо за Хеката.

Жрицата вдига своята факла към небесата и казва следната молитва преди да бъде извършено жертвопринушението:

"О ти, която си господарката на черната магия и всички форми на забранена некромантия, ние които сме осветени от нашата вътрешна светлина сме влезли в тъмнината на непознатото без страх от колебание те инвокираме и умоляваме ! Ние те викаме и предизвикваме , О, Велика Хеката ! Бъди с нас, твои вечно верни поклонници, и приеми това жертвоприношение, което ще ти дадем ! Отвори портите към твоя тъмен свят и приеми топлата кръв, която ще пролеем в замяна на подсилването на черната магия на нашата воля !"

Жрицата на Хеката получава купа , в която ще бъде събрана кръвта на животното и сигнализира избрания да пререже гърлото на жертвата. Кръвта е събрана в купата , която Жрицата вдига над главата си докъто всички участници изричат името на Хеката 9 пъти.

Жрицата пристъпва напред към огнената яма и изсипва кръвта орбатно на часовниковата стрелка, над единадесетте кристала ображдащи огъня, докъто всички участници вибрират:

"An-Tan-Ia ! "

След това оставя купата настрани, взема факлата си и се връща към първоначалната си позиция. Насочва факлата срещу ямата, която сега се е превърнала в отворена порта към аказуалните потоци в земята (хтоничните пламъци ).

Жрицата рецитира с мощен глас следното извикване на 20-те имена:

"Crataeis, О ти чиято красота и величие са без граници и край, дари ни сега със Скиптъра на Силата и ни направи едно с твоята същност !

Enodia, богиня на всички скрити пътеки, отвори широко пътищата към екстаз, свобода и победа и ни направи едно с твоята същност !

Antania, богиня на омраза и враг на човечеството, благослови ни, тези които споделят твоето правилно презрение за бездушевните глупаци на този свят и ни направи едно с твоята същност !

Propylaia, ти която пазиш забранените порти, разреши ни да влезем в твоята щедра тъмнина и ни направи едно с твоята същност !

Propylos, покажи ни правия път през тъмнината на живота и води нашите стъпки на твоята лява пътека и осветяване и ни направи едно с твоята същност !

Phosphoros, майка на осветяването, изгони всички лъщи и илюзии, които заслепяват погледа на ума ни и ни направи едно с твоята същност !

Lucifera, богиня носителка на факлата, чрез светлината на твоите тъмни пламъци доне си ни еволюция, мръдост и трансцеденталност на духа и ни направи едно с твоята същност !

Soteira, защитавай ни от поробващите и стагниращи сили на лъжливата светлина и ни направи едно с твоята същност !

Prytania, незавладяема богиня на великите мъртви, нека твоите немъртви сенки дадат сили на нашата тъмна магия и ни направи едно с твоята същност !

Trioditis, богиня на кръстопътите, нека твоята сила от горе и от доло се съюзи в нас и ни направи едно с твоята същност !

Nocticula, нека твоите хилята сменящи се форми разкрият мистерията си и ни направи едно с твоята същност !

Kleidouchos, ти която държиш всички ключове и даряваш всички отговори, придай ни забранения гнозис който търсим и ни направи едно с твоята същност !

Trikephalus, триглава богиня, покажи ни сега това което е било, това което е сега и това , което в съответствие с твоята божествена воля ще бъде и ни направи едно с твоята същност !

Aphrattos, безименна и безформена господарка, дари ни с хаотичните сили на измерението на Zеroth и ни направи едно с твоята същност !

Pandeina, ти от която всички се страхуват, унищожи всички, които смеят да застанат на пътя на беззаконното изграждане и ни направи едно с твоята същност !

Lycania, кръвожаден женски вълк, освободи окованите зверове в тъмнината на нашите души и ни направи едно с твоята същност !

Brimo, О гневна и силна богиня, радвай се над кръвта която сме проляли в твое име и ни направи едно с твоята същност !

Trimorphos, богиня на земята, рая и подземието, въздигни ни до най-високото място на сила и ни направи едно с твоята същност !

Hekate, ти която в най-тъмните часове на нощта вървиш сред гробовете на човешкия род, благослови ни с докосването на кървавите ти устни и ни направи едно с твоята същност !

Chthonian, богиня на подземния свят , тази която управлява всички драконови вени в тъмната земя, дари ни сега силите на хтонични аказуални течения и ни направи едно с твоята същност !

Всички участници насочват факлите си към централния огън и изричат 9 пъти следнитe 20 имена:

"Crataeis, Enodia, Antania, Propylaia, Propylos, Phosphoros, Lucifera, Soteria, Prytania, Trioditis, Nocticula, Kleidouchos, Tikephalus, Aphrattos, Pandenia, Lycania, Brimo, Trimorphos, Hekata, Chthonian. "

По време на изричането на имената всички участници визуализират черен стълб от енергия издигащ се през огнената яма и пробождайки небето черното небе. Този черен Хектерионски Стълб е манифестацията на хтоничната сила на Хеката и е сила която свързва подземния свят със земния свят и рая.

Дори, когато имената не са изричани вече, визуализацията на черния стълб на хтонична сила е поддържана докъто ритуала продължава. На този етап силата, която е призована, установена и манифестирана трябва да бъде насочена да създаде магически промени, които са желани от Жрицата и останаите участници в ритуала. Това е правено според традиция и чрез използването на визуализация, талисмани, сигили, подходяща магия, звукова магия, сексуална магия или други методи за фокусирането, насочването и пускането на тези манифестирани течения.

На този етап, култове и предмети посветени на Хеката могат да бъдат зареждани с енергия и по-късно поставени в нейния храм с цел да подсили всички бъдещи ритуали правени с нейна помощ.

Когато всички се изредят ритуалът идва към края си, двадесетте имена на Богинята са още веднъж хвалени от всички и ритуалът е затворен от Жрицата , която пляска три пъти и изрича:

"Готово е ! "

Тялото на умрялото куче е заровено във огньовата яма като жертвоприношение за великите мъртви и тяхната зловеща Богиня. Единадесетте кристала са събрани от Жрицата и държани скрити до следвъщия Черен Обред на Хеката.

Източник:Temple of The Black Light