Трите тъмни воала пред Сатаната и Гнозиса на Черната светлина

000 - Тоху - Хаос: Оеметиел 'Короната на Боговете'

00 - Боху - Празнота: Белиал 'Без Бог'

0 - Часек - Тъмнина: Аатиел 'Неопределеност'

Тези са 'Трите Сили (или Тъмни Воала) Пред Сатаната и са в нашата традиция видяни като трите Сили които, че излизат от Аин Соф за да направят път за манифестацията на Черната Светлина във Външния Мрак това, което стана Ситра Ахра. Тези три власти могат да бъдат видени като Горящия Тризъбец въздържан високо над Томитан/Двуглавия Господар на Томиел. Тези три власти също така могат да се разглеждат като Разгневени Отражения на Аин, Аин Соф и Аин Соф Аур, и като Трите Стъпки от Ситра Ахра назад към утробата на Техом/Тиамат или на Тайната Неизразеност (т. е. . Първоначалният Хаос).

Ние разглеждаме Ситра Ахра като 'Вселената Б' или 'Нощната страна', НЕ като 'Нощната страна на Рая', но като Нощната страна на Аин Соф еманациите, установени от Черната Светлина или Лявата Светлина наречена 'Или Тя-аин бо Махшава', което означава 'Светлина Без Каквато и да е било Мисъл за Сътворение'.

Значението на Вселената А и Вселена Б за нашата традиция е следното: 'Вселена А ' = Вселената на 1 или 10 (=1, 1=10), която е вселената на Космическия Ред, Закон, стазис и причинност. Като 1=10 е затворен кръг ето защо е тази Вселена А е затворена и разделена от пандиментната божествена сила.

'Вселената Б' = Вселена на 2 или 11 (Б=2, 2=11), която е Вселената на Противоположната Светла или божествена антитеза, безаконост, динамично ставане и аказуалност. Това ние виждаме в числото на буквата Б, която е 2. И 2 е числото на Томитан/Томиел, тезисът и антитезиса, който създава синтеза (вместо стагнацията и стазата на числото 1), разбитият кръг/връщаша се спирала, свързана с Неизразеноста и Пандиментноста. 2 е също така, в този контекст с това, безсенчестата сянка и Отмъстителя или Освободителя на този, който е обвързан от 1 (едно) във Вселената A.

В Нашия Орден съществува Храма на Черната Светлина, който е посветен на канализирането, изразяването и укрепването на този анти-космически импулс на първоначалната пандиментна сила във 'Вселена А'. Луцифер е, от тази перспектива, аспект на 'Хавайот' (чийто истинско име и число е на същността на 11) който е приносител на тази Черна Светлина на Ситра Ахра. Луцифер, за нас, няма нищо общо с никакъв Римски бог, планетата Венера или елемента Въздух. Луцифер е дума, а не име. Луцифер е Приносителя на Светлина, светлината на “Или Тя-аин бо Махшава”!

Онези кой търсят Тайната Неизразеност ще бъдат осветени от тази Черна Светлина, и тези, които нямат същността на Ситра Ахра в тях (т. е. , Черният Пламък) не ще видат нищо друго освен Терора на Мрак!

Светлина на Луцифер завинаги ще бъде мрак в очите на Слепците. . . .

Светлината на Луцифер е Гнозиса/Даат, който е Вратата на Ситра Ахра, и в Ситра Ахра са пътищата на Тайната Неизразеност, отвъд Короната на Тъмните Богове. . .

Това е също така целта на самият Сатана ; да унищожи ограниченията/формите/манифестациите на Сефиротичните еманации от Аин Соф, така, че Той Самият също така да стане свободен да се върне при Утробата на Дракона.

ИХВХ (Демиургът) търси отделяне от и манифестация вън от Ур-Хаоса, но Сатана съществува само за да върне Всеки (включително себе си) в същия този Хаос!

Ние които споделяме тази Воля на Бога Сатана на сме Сатанисти и следователно Луцифериани (Луцифер е Сатана).

Някой може следователно да каже, че 'Трите Тъмни Була Преди Сатана' са тройната манифестация на Разгневения Kaos (кой излъчен от Аин Соф), преди манифестацията на Клифотите и Дървото на Смърта. Същността на Черната Светлина изразява себе си през тези три тъмни була на анти-съществуване в Томиел (първият Клифот) като Двуглавия Бог (или като 'Близнаците на Неизразения Бог'). Колкото за коя глава на Томиел накъде е обърната ние понякога казваме, че Молох е този, чието лице е обърнато надолу към по-ниските Клифот (и към света) и, че Сатана е който поглежда назад до ' Неизразения Хаос', който вечно се стреми да се върне при него.

Ние следователно казваме, че 'Огънят на Молох гори пред Трона на Сатана'. Пламъците на Молох са финалното изчистване за 'Адепта на Сихра Ахра', преди Той/Тя да застанат с лице към Господарят Сатана на Майстора /Първата Глава и Бога на Единадесетократния Клифот и Разгневения Хаос!

Терминът 'Или Тя-аин бо Махшава' е от учението на Натан от Газа, но идеята и концепцията на тази Черна Светлина може да се намери в много други езотерични учения и традиции на тъмнината.

Гершом Шолем е написал: "Нехайният запалва (Черната Светлина), строи структури на свой собствен, Демоничен свят на Келипот чито единственото намерение е да унищожи това, което внимателният запалва (т. е. . Бялата или Правилната Светлина) е направила. Тези сили са наречени 'Змеища (Дракони) живеещи в голямата Бездна'. СатанинскитеСили, призовани в Зохар “Ситра Ахра”, са никой други, освен зловещата (лява) страна на самия Аин-соф".

Нуре Сиахе Ахриман, е същата концепция като Черната Светлина, в Персийската система и може да бъдее намерена във всичките анти-космически форми на езотеризъм.

Някой може също така да разпознае тези идеи в някои форми на Гностицизъм, в традициите на Лициферианци, Офити и Каинити. Извън Плерома идва поваления импулс който ограничава пълнотата на Божественото Неизразимо и Чуждия Бог/Богиня. Но отвъд същия извор идват също еманациите, които са анти-демиургски в своята същност и имат за цел да върнат окрадените искри на Пнеума (за нас 'Черните Пламъци') обратно при Аказуалното и Пандиментно царство на Тъмната Божественост. Тези сили които работят срещу илюзорните форми и закони на действието на космическото съзидание като 'Сатана' срещу Демиурга и неговите Архонти, и те донасят забранената Черна Светлина на Истинския Бог, до онези малкото, които имат уши да слушат с тях с и очи да видят истината която те разкриват.

От космическата перспектива тези анти-космически сили са демонични и зли, но Истината е , че те са Ангелите на Лявата Светлина/Черната Светлина на Неизвестния Бог.

В Тантризма, Самхара Ракта Кали е израза на тази Черна Светлина чиито действия като Лява Еманация на Парашакти (Трансцендентната Власт) са тези, които връщат всичко назад към утробата на Тъмната Майка.

Но в Клифотичната Кабала (Кабала на Сатаната) единицата винаги следва пътя на Черната Светлина през Ситра Ахра, за да се изкачи по 'Дървото на живота' отвореното вратите да тези Отвъд. Това 'дърво' функционира, за да се отдели от този Ур-Хаос на Неизразеното, за да се изрази, докато функцията от Дървото на Даат/Смъртта е да пренесе Всичко назад към този Аказуален Първоначален Извор, на който ние се стремим да станем едно с него. Личността/Егото търси отделяне от тази демиругичен стил, но Същността или Черния Пламък/Пнеума търси Пандиментното/Аказуално състояние на Все-потенциал отвъд ограниченията и законите на космос/материя/причинност.

Тези идеи са причината, поради която ние имаме две названия да опишем нашата традиция на Сатанизъм/Луциферианство. Едната е “Анти-Космически Сатанизъм” , а другата е “Хаос-Гностицизъм/Хаософия”. Луцифер е функцията на Сатаната, който донася Черната Светлина и неговия Забранен Гнозис в този свят. Сатаната е носителя на Светлината на Ситра Ахра, следователно Сатана е Луцифер.